Startseite / Kurskatalog
Kurs
A1.1 - Časovanie slovies v prítomnom čase (Verbkonjugation im Präsens)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1 - Časovanie slovies v prítomnom čase (Verbkonjugation im Präsens)
Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, ako sa časujú pravidelné, nepravidelné slovesá a slovesá s odlučiteľnými predponami. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí :-) Autorin: Mgr. Lucia Felcanová, PhD. Lektorat:...
A1.1 - Členy (Artikel)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1 - Členy (Artikel)
Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, kedy používame určitý a neurčitý člen. Tiež sa dozvieš, kedy môžeš použiť nulový člen alebo záporný člen. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí :-) Autorin: Mgr....
A1.1 - Slovesá s akuzatívom (Verben mit Akkusativ)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1 - Slovesá s akuzatívom (Verben mit Akkusativ)
Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, ktoré slovesá sa používajú s akuzatívom. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí :-) Autorin: Mgr. Dominika Králiková Lektorat: Patrik Laurov, MA Hallo, in diesem...
A1.1 - Vorstellung (Predstavenie sa)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1 - Vorstellung (Predstavenie sa)
Ahoj, v tomto kurze sa dozvieš, ako sa v nemeckom jazyku zdraví. Okrem toho získaš základnú slovnú zásobu k predstaveniu sa. V mene tímu SINJ ti prajem "viel Spaß dabei". Autorin: Mgr. Lucia Felcanová, PhD. Lektorat: Patrik...
A1.1 - ZEIT
Themenblock (Tematický blok)
A1.1 - ZEIT
Ahoj, v tomto kurze ti ponúkame náhľad do slovnej zásoby týkajúcej sa časových údajov (čas, dni, mesiace atď.). Svoje vedomosti si môžeš otestovať v mnohých cvičeniach. V mene SINJ ti prajem "viel Spaß dabei"! Autorin:...
A1.1/A1.2 - Minulý čas jednoduchý od "haben" a "sein" (Präteritum von "haben" und "sein")
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1/A1.2 - Minulý čas jednoduchý od "haben" a "sein" (Präteritum von "haben" und "sein")
Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, aký význam má préteritum v nemčine, ako sa časujú slovesá "haben" a "sein" v Préterite a ich postavenie v oznamovacej či opytovacej vete. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí...
A1.1/A1.2 - Modálne slovesá (Modalverben )
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1/A1.2 - Modálne slovesá (Modalverben )
Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, aký význam a funkciu majú modálne slovesá v nemčine, ich časovanie, či umiestnenie v oznamovacej vete a otázke. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí :-) Autorin: Mgr. Lucia...
A1.1/A1.2 - Osobné zámená (Personalpronomen)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1/A1.2 - Osobné zámená (Personalpronomen)
Ich liebe weder dich noch ihn, sondern Deutsch!!! - Neľúbim ani teba ani jeho, ale nemčinu!!! Ahoj, v tomto gramatickom kurze sa naučíš, ako sa používajú osobné zámená. Prajeme príjemné nadobúdanie vedomostí...
A1.1/A1.2 - Privlastňovací člen (Possessivartikel)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1/A1.2 - Privlastňovací člen (Possessivartikel)
Hallo, in diesem Grammatikkurs lernst du etwas über die Possessivartikel. Im Namen unseres Teams hoffe ich, dass du den Kurs interessant findest! Viel Spaß dabei! Autorin: Mgr. Dominika Králiková Lektorat: Patrik Laurov,...
A1.1/A1.2 - Rozkazovací spôsob (Imperativ)
Grammatik (Gramatika)
/
A1 Grammatik
A1.1/A1.2 - Rozkazovací spôsob (Imperativ)
In diesem Grammatikkurs lernst du etwas über den Imperativ. Im Namen unseres Teams hoffe ich, dass du den Kurs interessant findest! Viel Spaß dabei! Autorin: Mgr. Dominika Králiková Lektorat: Patrik Laurov, MA

Leider nichts gefunden.

Anderen Begriff wählen und wiederholen.